Entreprenad

Nu efter att efter ett par år samlat på oss erfarenhet och utbildningar tar vi klivet in i entreprenad världen. Vi kan ta oss an de flesta uppdrag där en grävmaskin i mellansegmentet krävs, nedan finner ni en rad tjänster vi tillhandahåller.

loading...

Våra tjänster

  • Poolgrävning
  • Schaktning 
  • Trädgårdsplanering, gräs etc.
  • Markarbeten
  • V/A Anläggningar
  • Kabelförläggning