Bostadsanpassning

Vi jobbar väldigt mycket med tillgänglighet för funktionshindrade.
Stödhandtag, trösklar, ramper & altan/balkong upphöjningar m.m.