Bostadsanpassning

Vi jobbar väldigt mycket med tillgänglighet för funktionshindrade.
Kök är den roligaste delen men även stödhandtag, trösklar, ramper & altan/balkong upphöjningar m.m.